38 מגף בוקרים גבוה GOYA I

38 מגף בוקרים גבוה GOYA I