37 עקב ארגמן מעוגל SCOOP I

37 עקב ארגמן מעוגל SCOOP I