חולצת מעבר עם פייטים XL\XXL I ONOT

חולצת מעבר עם פייטים XL\XXL I ONOT