38 סנדלי 'קום והתהלך בארץ' עור ALDO I

38 סנדלי 'קום והתהלך בארץ' עור ALDO I